Vnsmat chuyển giao giải pháp giáo dục cho trường liên cấp 2, 3 Đông Hưng

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác và chuyển giao nền tảng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ nhỏ tại trường liên cấp 1,2 thị trấn Đông Hưng- Thái Bình và trung tâm ngoại ngữ EIA Đông Hưng- Thái Bình. Ngày 15/01/2021 công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông minh Việt Nam đã tổ chức chương trình hợp tác và chuyển giao nền tảng công nghệ thông tin thành công tốt đẹp!

Link tham khảo tại trung tâm ngoại ngữ EIA:

 

http://eia.net.vn/

Công ty Vnsmat chúc quý nhà trường cùng quý trung tâm ngày càng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục!

1 bình luận trong “Vnsmat chuyển giao giải pháp giáo dục cho trường liên cấp 2, 3 Đông Hưng

Đã đóng bình luận.