Eng Master – Tính năng nổi trội của phần mềm

Hướng tới là phần mềm đầu tiên ở Việt Nam cho phép người dùng tự tạo thẻ tự học tiếng Anh trên cơ sở các mẫu có sẵn trong phần mềm, hỗ trợ phiên âm và âm thanh mô tả, giúp người dùng tạo đẹp tìm nhanh sửa dễ dàng thẻ tự học.

 

, ,

12 bình luận trong “Eng Master – Tính năng nổi trội của phần mềm

Đã đóng bình luận.