Vnsmat ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Vietmap năm 2023