Giải Pháp demo

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Smart Edu: Giáo dục thông minh

Giải pháp– Tạo, quản lý, lưu trữ học liệu số, học viên trên Cloud bằng máy tính kết hợp với trình chiếu bằng máy chiếu thông minh ngay trong phòng học và sử dụng học liệu trên các thiết bị di động tại nhà

 

Vnsmat- Giải pháp giáo dục thông minh

Smart Web: Tư vấn và thiết kế Website

Giải pháp– Tư vấn và thiết kế Website chuyên nghiệp, hiện đại sử dụng công nghệ và nền tảng mới nhất hiện nay

Vnsmat thiết kế website chuyện nghiệp

Eng Master: Học ngoại ngữ chủ động

Giải pháp– Học ngôn ngữ thông qua âm thanh, hình ảnh và trò chơi sinh động trên tất cả các thiết bị

Vnsmat- Giải pháp học ngoại ngữ chủ động

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI